phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

HIẾM – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – ZIPPO XƯA 1958

6.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1958
  • SỬ DỤNG RUỘT TRẮNG ĐÚNG ĐỜI
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • ĐỒNG NGUYÊN KHỐI ĐƯỢC HÃNG ZIPPO CHÍNH THỨC SẢN XUẤT NĂM 1982 , NHỮNG BẢN TRƯỚC 1982 RẤT HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM RẤT CAO

 

Hết hàng