HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968

HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968

6.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1968
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • ĐỒNG NGUYÊN KHỐI ĐƯỢC HÃNG ZIPPO CHÍNH THỨC SẢN XUẤT NĂM 1982 , NHỮNG BẢN TRƯỚC 1982 RẤT HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM RẤT CAO

 

Hết hàng

HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968

HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 12
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 12
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 1
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 1
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 2
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 2
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 3
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 3
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 4
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 4
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 5
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 5
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 6
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 6
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 7
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 7
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 8
HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 8

HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968

HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 10

HIẾM – Đồng Nguyên Khối – Zippo Xưa 1968 11

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP