HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • HỘP ANH ĐÀO SANG TRỌNG – ỐP ĐÁ GRANIT
 • SẢN XUẤT NĂM 2002
 • CHẤT LIỆU VÀNG NGUYÊN KHỐI 18KT
 • RUỘT MẠ VÀNG TOÀN BỘ
 • HỌA TIẾT LASE FILL
 • MỘT SẢN PHẨM SIÊU HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CỰC CỰC CAO

Zippo Signet Light

– Để vinh danh người sáng lập Zippo George G Blaisdell – chủ sở hữu Zippo, Sarah Dorn và George Duke con gái và cháu nội của người sáng lập đã cho ra đời 300 cái ZIPPO SOLID GOLD 18k

– Zippo được sản xuất tái bản lại mẫu 1940 , được khắc bên hông trên và dưới bản lề 4 chấu : GGB và 2002 , phía đối diện là mộc 18K . Phía sau là số Limited xxx/300

– Chiếc bật lửa được đóng trong một chiếc hộp bằng tay anh đào rắn chắc với một tấm đá granit được khảm trên nắp hộp. Phía dưới cùng của hộp có một giấy chứng nhận khảm xác thực và cũng được đánh số và được George Duke và mẹ của ông, Sarah Dorn, chủ sở hữu công ty ký kết.

 

 

 

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • HỘP ANH ĐÀO SANG TRỌNG – ỐP ĐÁ GRANIT
 • SẢN XUẤT NĂM 2002
 • CHẤT LIỆU VÀNG NGUYÊN KHỐI 18KT
 • RUỘT MẠ VÀNG TOÀN BỘ
 • HỌA TIẾT LASE FILL
 • MỘT SẢN PHẨM SIÊU HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CỰC CỰC CAO

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 31

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 30

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 29

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 27

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 26

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 25

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 24

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 23

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 22

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 21

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 20

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 18

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 16

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 13

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 12

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 10

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 9

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 8

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 6

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 5

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 2

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300 1

HIẾM -SIÊU PHẨM – ZIPPO SOLID GOLD 18K – ZIPPO GGB 1941 – LIMITED 24/300

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP