HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – HỘP DA ITALY CHUẨN THEO ZIPPO
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1960 – 1970S
 • CHẤT LIỆU VỎ VÀNG 14K NGUYÊN KHỐI
 • TRỌNG LƯỢNG VÀNG ~ 40G ( HƠN 1 CÂY )
 • HỌA TIẾT ENGINE TURNED SANG TRỌNG – Ô KHẮC TÊN CÒN NGUYÊN
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM – LÀM QUÀ TẶNG CỰC CAO

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – HỘP DA ITALY CHUẨN THEO ZIPPO
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1960 – 1970S
 • CHẤT LIỆU VỎ VÀNG 14K NGUYÊN KHỐI
 • TRỌNG LƯỢNG VÀNG ~ 40G ( HƠN 1 CÂY )
 • HỌA TIẾT ENGINE TURNED SANG TRỌNG – Ô KHẮC TÊN CÒN NGUYÊN
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM – LÀM QUÀ TẶNG CỰC CAO

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 1

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 2

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 3

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 4

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 5

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 6

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 7

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 8

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 9

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 10

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 11

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 12

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 13

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 14

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 15

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 16

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 17

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 18

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 19

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 20

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 21

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 22

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 23

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI 24

HIẾM – ZIPPO 1960 – 1970S – SOLID GOLD 14KT – VÀNG NGUYÊN KHỐI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP