HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976

6.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1976
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • MẶT TRƯỚC : CHỦ ĐỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH
 • MẶT SAU CHỦ ĐỀ : KỈ NIỆM 200 NĂM HOA KỲ
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1976
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • MẶT TRƯỚC : CHỦ ĐỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH
 • MẶT SAU CHỦ ĐỀ : KỈ NIỆM 200 NĂM HOA KỲ
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 13

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 12

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 11

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 10

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 9

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 8

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 7

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 6

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 5

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 4

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 3

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 2

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976 1

HIẾM – ZIPPO 1976 – SALESMAN SAMPLE PROMOTION – INDEPENDENCE DAY 1776 – 1976

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP