Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND – Eric Idoulett

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND – Eric Idoulett

70.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Không kèm hộp – Hộp trong hình ảnh chỉ để chưng cho đẹp
– Sản xuất năm 1949 – Năm thành lập nhà máy Canada , nhà máy thứ 2 của Mỹ . Đã đóng cửa cuối năm 2002
– Được xem như bản thử nghiệm đầu tiên của dòng Zippo Canada
– Chất liệu vỏ đồng
– Sử dụng ruột Nikel
– Mộc đáy và mộc ruột khác biệt so với Zippo Mỹ
– Họa tiết chữ ký ăn mòn phủ sơn
– Rất hiếm và giá trị sưu tầm cực cao

MUA NHANH

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND – Eric Idoulett
Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 16

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 15

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 14

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 13

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 12

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 11

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 10

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 9

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 8

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 7

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 1

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 2

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 3

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 4

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 5

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 6

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 17

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 18

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 19

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 20

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 21

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 22

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 23

Hiếm – Zippo Canada 1949 – PAT PEND - Eric Idoulett 24

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP