HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ

74.400.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
  • TOÀN BỘ CHỨC NĂNG SỬ DỤNG HOÀN HẢO
  • SẢN XUẤT  NĂM 1936
  • RUỘT PITTON 14 LỖ ( RUỘT PITTON CHỈ DÀNH CHO ZIPPO TỪ 1932 ĐẾN HẾT 1936 )
  • CHẤT LIỆU – CẢ RUỘT VÀ VỎ ĐỀU LÀ ĐỒNG NGUYÊN KHỐI MẠ CHROME
  • METALIQUE W.B.C – MEN XANH ĐEN
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO THEO NĂM THÁNG

 

Hết hàng

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 11
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 11
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 10
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 10
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 9
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 9
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 8
HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 8

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 7

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 6

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 5

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 4

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 3

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 2

HIẾM – Zippo Xưa 1936 Metallique – W.B.C – Bản Lề 4 Chấu – Ruột Pitton 14 Lỗ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP