HIẾM – ZIPPO XƯA 1937 – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

HIẾM – ZIPPO XƯA 1937 – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
 • TOÀN BỘ CHỨC NĂNG SỬ DỤNG HOÀN HẢO
 • SẢN XUẤT  NĂM 1937
 • RUỘT 14 LỖ
 • LƯỠI GÀ GÙ – BÁNH XE NGANG XỎ CHỈ
 • CHẤT LIỆU – CẢ RUỘT VÀ VỎ ĐỀU LÀ ĐỒNG NGUYÊN KHỐI MẠ CHROME
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO THEO NĂM THÁNG

 

HIẾM – ZIPPO XƯA 1937 – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT 14 LỖ

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
 • TOÀN BỘ CHỨC NĂNG SỬ DỤNG HOÀN HẢO
 • SẢN XUẤT  NĂM 1937
 • RUỘT 14 LỖ
 • LƯỠI GÀ GÙ – BÁNH XE NGANG XỎ CHỈ
 • CHẤT LIỆU – CẢ RUỘT VÀ VỎ ĐỀU LÀ ĐỒNG NGUYÊN KHỐI MẠ CHROME
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO THEO NĂM THÁNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP