Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Navy Officer

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Navy Officer

170.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Có đầy đủ hộp và giấy tờ đi kèm
– Xước tơ lông mèo 1 vài vết nhẹ mặt sau do bảo quản và vận chuyển
– Sản xuất năm 1939
– Ruột 14 lỗ , bánh xe ngang
– Chất liệu – Cả ruột và vỏ đều là đồng mạ chrome
– Emblem chủ đề Quân Sự
– Rất hiếm và giá trị sưu tầm cực cao

MUA NHANH

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Navy Officer
Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 26

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 25

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 24

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 23

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 22

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 21

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 20

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 19

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 18

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 17

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 16

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 15

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 14

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 13

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 12

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 11

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 10

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 9

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 8

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 7

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 6

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 5

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 4

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 3

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 2

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 1

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 35

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 27

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 28

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 29

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 30

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 31

Hiếm – Zippo Xưa 1939 – Us Army 32

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP