HIẾM – ZIPPO XƯA 1957 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

HIẾM – ZIPPO XƯA 1957 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

7.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KÈM HỘP REPAIR
  • SẢN XUẤT NĂM 1957
  • SỬ DỤNG RUỘT TRẮNG 1960S
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • ĐỒNG NGUYÊN KHỐI ĐƯỢC HÃNG ZIPPO CHÍNH THỨC SẢN XUẤT NĂM 1982 , NHỮNG BẢN TRƯỚC 1982 RẤT HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM RẤT CAO

 

Hết hàng

HIẾM – ZIPPO XƯA 1957 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KÈM HỘP REPAIR
  • SẢN XUẤT NĂM 1957
  • SỬ DỤNG RUỘT TRẮNG 1960S
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • ĐỒNG NGUYÊN KHỐI ĐƯỢC HÃNG ZIPPO CHÍNH THỨC SẢN XUẤT NĂM 1982 , NHỮNG BẢN TRƯỚC 1982 RẤT HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM RẤT CAO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP