HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

6.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1968
  • SỬ DỤNG RUỘT TRẮNG 1970S
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • ĐỒNG NGUYÊN KHỐI ĐƯỢC HÃNG ZIPPO CHÍNH THỨC SẢN XUẤT NĂM 1982 , NHỮNG BẢN TRƯỚC 1982 RẤT HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM RẤT CAO

 

Hết hàng

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1968
  • SỬ DỤNG RUỘT TRẮNG 1970S
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • ĐỒNG NGUYÊN KHỐI ĐƯỢC HÃNG ZIPPO CHÍNH THỨC SẢN XUẤT NĂM 1982 , NHỮNG BẢN TRƯỚC 1982 RẤT HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM RẤT CAO

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 10

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 9

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 8

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 7

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 6

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 5

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 4

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 3

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 2

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 1

HIẾM – ZIPPO XƯA 1968 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP