HIẾM – ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý

HIẾM – ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý

HIẾM – ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • CHỦ ĐỀ VENETIAN – HOA VĂN Ý . MỘT TRONG NHỮNG CHỦ ĐỀ ĐƯỢC GIỚI SƯU TẦM SĂN ĐÓN NHIỀU NHẤT
  • SẢN XUẤT NĂM 1974 – ĐỜI ĐẦU TIÊN CỦA VENETIAN
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

HIẾM -ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý 1 HIẾM -ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý 2 HIẾM -ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý 3 HIẾM -ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý 4 HIẾM -ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý 5 HIẾM -ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý 6 HIẾM -ZIPPO XƯA 1974 – VENETIAN – HOA VĂN Ý 7

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP