Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh

Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh

11.000.000

  • Set Bật lửa Bạc Nhật trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Gồm 1 bật lửa và 1 hộp thuốc
  • Sản xuất giai đoạn 1950s
  • Sử dụng ruột Nhật
  • Chất liệu Bạc 950
  • Họa tiết tam khí
  • Giá trị sử dụng và sưu tầm cao

 

Hết hàng

Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh

Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 16

Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 15

Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 14
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 14

Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 13

Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 12

Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 11

Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 10
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 10
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 9
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 9
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 8
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 8
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 7
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 7
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 6
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 6
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 5
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 5
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 4
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 4
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 3
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 3
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 2
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 2
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh 1
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh 1
Set Bạc Nhật - Tranh Phong Cảnh
Set Bạc Nhật – Tranh Phong Cảnh
0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP