Set Zippo 1997 – Zippo Camel Collection – Smokin Joe Camel Racing

Set Zippo 1997 – Zippo Camel Collection – Smokin Joe Camel Racing

8.500.000

Set Zippo 1997 – Zippo Camel Collection – Smokin Joe Camel Racing

– Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng . 3 Zippo còn nguyên tem đỏ

– Gồm 4 Zippo : 2 Zippo đồng nguyên khối và 2 Zippo đồng mạ chrome

– Nằm trong khay gỗ kích thước 29cm x 20cm

– Họa tiết sơn nhiệt . Chủ đề thuốc lá Camel

– Có giá trị sưu tầm và làm quà tặng cao

MUA NHANH

Set Zippo 1997 – Zippo Camel Collection – Smokin Joe Camel Racing

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 1

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 2

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 3

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 4

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 5

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 6

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 8

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 7

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 9

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 10

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 11

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 12

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 13

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 14

Set Zippo 1997 - Zippo Camel Collection - Smokin Joe Camel Racing 15

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP