Set Zippo – Zippo La Mã 1993-1994 – Gold Plate – Golden Elegance

Set Zippo – Zippo La Mã 1993-1994 – Gold Plate – Golden Elegance

26.000.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Có khay trưng bày đi kèm
  • Gồm 8 Zippo : 4 lớn và 4 nhỏ
  • Sản xuất năm 1993 và 1994
  • Chất liệu lõi đồng mạ vàng
  • Họa tiết sang trọng
  • Hiếm và giá trị sưu tầm cao
  • Có giá trị quà tặng lớn

Hết hàng

Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 1 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 2 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 3 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 4 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 5 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 6 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 7 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 8 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 9 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 10 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 11 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 12 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 13 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 14 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 15 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 16 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 17 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 18 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance 19 Set Zippo - Zippo La Mã 1993-1994 - Gold Plate - Golden Elegance

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP