Thorens Lighter – Automatic Lighters

Thorens Lighter – Automatic Lighters

  • Bật lửa Thorens trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Nổ xi nhẹ mặt sau do bảo quản
  • Sản xuất giai đoạn 1920s
  • Cơ chế tự động
  • Sử dụng xăng đá
  • Giá trị sưu tầm cao

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP