ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S
✅ Máy trong tình trạng NEW FULL BOX ( khá hiếm & Giá trị sưu tầm cao )

 

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 1

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 7

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 8

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 9

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 19

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 14

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 11

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 12

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 6

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 5

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 4

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 3

ZIPPO 10k GOLD FILLED 1950S 2

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP