Zippo 10k Gold Filled 1970s

Zippo 10k Gold Filled 1970s

Zippo 10k Gold Filled 1970s

✅ Máy trong tình trạng New Full Box
✅ Ruột mạ vàng đúng đời

Zippo 10k Gold Filled 1970s 1

Zippo 10k Gold Filled 1970s 2

Zippo 10k Gold Filled 1970s 3

Zippo 10k Gold Filled 1970s 4

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP