ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY

5.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢM XUẤT NĂM 1982
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1982
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • RUỘT VÀNG NGÀ
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢM XUẤT NĂM 1982
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1982
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • RUỘT VÀNG NGÀ
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 9

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 8

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 7

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 6

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 5

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 4

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 3

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 2

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY 1

ZIPPO 1932 – 1982 – COMMEMORATIVE – 50TH ANNIVERSARY

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815