ZIPPO 1932-1991 – MEN 5 MẶT

ZIPPO 1932-1991 – MEN 5 MẶT

2.850.000

ZIPPO 1932-1991 – MEN 5 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1991
  • MỘC ĐÁY 1932-1991
  • 5 MẶT ĐƯỢC LAMG GIỐNG KHẢM MEN

Hết hàng

ZIPPO 1932-1991 – MEN 5 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1991
  • MỘC ĐÁY 1932-1991
  • 5 MẶT ĐƯỢC LAMG GIỐNG KHẢM MEN

zippo 1932-1991 men 5 mặt 1

 

zippo 1932-1991 men 5 mặt 4

zippo 1932-1991 men 5 mặt 5

zippo 1932-1991 men 5 mặt 6

zippo 1932-1991 men 5 mặt 7

zippo 1932-1991 men 5 mặt 8

zippo 1932-1991 men 5 mặt 9

zippo 1932-1991 men 5 mặt 10

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP