phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO 1932-1991 – MEN 5 MẶT

2.850.000

ZIPPO 1932-1991 – MEN 5 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1991
  • MỘC ĐÁY 1932-1991
  • 5 MẶT ĐƯỢC LAMG GIỐNG KHẢM MEN

Hết hàng