ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K

9.000.000

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K

  • BẬT LỬA TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÓ NỨT NHẸ Ở CẠNH BẢN LỀ ( HÌNH 7-8)
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO 1950S
  • CHẤT LIỆU BẠC 900 – EMBLEM VÀNG KHỐI 10K
  • GÕ BÚA 6 MẶT

Hết hàng

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K

  • BẬT LỬA TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÓ NỨT NHẸ Ở CẠNH BẢN LỀ ( HÌNH 7-8)
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO 1950S
  • CHẤT LIỆU BẠC 900 – EMBLEM VÀNG KHỐI 10K
  • GÕ BÚA 6 MẶT

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 1

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 2

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 3

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 4

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 5

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 6

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 7

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 8

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K 9

ZIPPO 1950S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO VÀNG 10K

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP