Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm

20.000.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất giai đoạn 1960s
  • Ruột trùng giai đoạn
  • Chất liệu lõi đồng bọc vàng 10K
  • Emblem vàng
  • Giá trị sưu tầm rất cao

 

Hết hàng

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm

Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 13
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 13
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 12
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 12
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 11
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 11
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 10
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 10
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 9
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 9
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 8
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 8
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 7
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 7
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 6
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 6
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 5
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 5
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 4
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 4
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 3
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 3
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 2
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 2
Zippo 1960s - 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 1
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Black Watch Farm 1

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP