Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký

16.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất giai đoạn 1960s
  • Ruột trùng giai đoạn
  • Chất liệu lõi đồng bọc vàng 10k
  • Chữ ký khắc ăn mòn acid
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký

Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 1
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 1
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 2
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 2
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 3
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 3
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 4
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 4
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 5
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 5
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 6
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 6
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 7
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 7
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 8
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 8
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 9
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 9
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 10
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 10
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 11
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 11
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 12
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 12
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 13
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 13
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký 14
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký 14
Zippo 1960s - 10K Gold Filled - Bọc Vàng 10K - Chữ Ký
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Chữ Ký

 

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP