ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON

 • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
 • SẢN XUẤT 1960S
 • MÁY BỌC VÀNG 10K
 • EMBLEM VÀNG 10K
 • CHỦ ĐỀ TỔNG THỐNG
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Lyndon Baines Johnson , thường được gọi là LBJ , là một chính trị gia người Mỹ từng là Chủ tịch thứ 36 của Hoa Kỳ từ năm 1963 đến năm 1969, đảm nhiệm chức vụ sau khi làm Phó Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ từ năm 1961 đến năm 1963. Một Dân Biểu của Texas , ông cũng từng là Đại Diện Hoa Kỳ và là Trưởng Đại Diện của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ . Johnson là một trong bốn người duy nhất phục vụ trong tất cả bốn vị trí do liên bang bầu.

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON

 • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
 • SẢN XUẤT 1960S
 • MÁY BỌC VÀNG 10K
 • EMBLEM VÀNG 10K
 • CHỦ ĐỀ TỔNG THỐNG
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 11

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 10

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 9

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 8

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 7

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 6

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 5

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 4

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 3

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 2

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON 1

ZIPPO 1960S – 10K GOLD FILLED – LYNDON JOHNSON

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP