ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1980
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

 

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1980
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 10

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 9

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 8

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 7

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 6

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 5

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 4

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 3

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 2

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER 1

ZIPPO 1980 – CUTLER HAMMER

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP