Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982

13.500.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng – còn rất đep
– Có trầy xước nhưng hầu như không có cấn
– Đã vệ sinh sạch sẽ , lên màu lạ mắt
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Sản xuất năm 1982
– Ruột trùng giai đoạn
– Chủ đề Marlboro
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982
Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 1

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 2

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 3

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 4

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 5

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 6

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 7

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 8

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 9

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 10

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 11

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 12

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 13

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 14

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 15

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 16

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 17

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 18

Zippo 1982 – Solid Brass – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 19

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP