Zippo 1982 – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 – Solid Brass

Zippo 1982 – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 – Solid Brass

11.500.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng

– Có cấn nhẹ vài điểm , Xước nhiều ở mặt sau

– Bản lề hơi rơ , Sẽ hộ trợ thay cốt bản lề theo yêu cầu

– Chất liệu đồng nguyên khối

– Sản xuất năm 1982

– Ruột trùng giai đoạn

– Chủ đề Marlboro

– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo 1982 – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 – Solid Brass

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 10

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 9

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 8

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 7

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 6

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 5

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 4

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 3

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 2

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 1

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP