Zippo 1982 – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 – Solid Brass

Zippo 1982 – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 – Solid Brass

11.500.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng

– Có cấn nhẹ vài điểm , Xước nhiều ở mặt sau

– Bản lề hơi rơ , Sẽ hộ trợ thay cốt bản lề theo yêu cầu

– Chất liệu đồng nguyên khối

– Sản xuất năm 1982

– Ruột trùng giai đoạn

– Chủ đề Marlboro

– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo 1982 – Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 – Solid Brass
Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 15

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 16

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 17

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 18

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 19

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 20

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 21

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 22

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 23

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 24

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 25

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 26

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 27

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 28

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 29

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 30

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 31

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 32

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 33

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 34

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 35

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 36

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 37

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 38

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 39

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 10

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 9

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 8

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 7

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 6

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 5

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 4

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 3

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 2

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass 1

Zippo 1982 - Zippo Marlboro Running HorseMan 1982 - Solid Brass

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP