ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1983
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • HOA VĂN SANG TRỌNG
 • MẶT TRƯỚC KHẮC ĂN MÒN : RWG
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM VÀ LÀM QUÀ TẶNG CAO

 

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1983
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • HOA VĂN SANG TRỌNG
 • MẶT TRƯỚC KHẮC ĂN MÒN : RWG
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM VÀ LÀM QUÀ TẶNG CAO

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 14

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 13

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 12

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 11

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 10

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 9

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 8

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 7

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 6

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 5

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 4

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 3

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 2

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG 1

ZIPPO 1983 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K – RWG

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP