ZIPPO 1985 – BECHTEL – BLACK MATTE

ZIPPO 1985 – BECHTEL – BLACK MATTE

1.250.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1985
  • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN ĐEN
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

Hết hàng

ZIPPO 1985 – BECHTEL – BLACK MATTE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1985
  • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN ĐEN
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO 1985 - BECHTEL - BLACK MATTE

ZIPPO 1985 - BECHTEL - BLACK MATTE

ZIPPO 1985 - BECHTEL - BLACK MATTE

ZIPPO 1985 - BECHTEL - BLACK MATTE

ZIPPO 1985 - BECHTEL - BLACK MATTE

ZIPPO 1985 - BECHTEL - BLACK MATTE

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP