ZIPPO 1985 – Fisherman – Sport series

ZIPPO 1985 – Fisherman – Sport series

1.250.000

Hết hàng

ZIPPO 1985 – Fisherman – Sport series
– Máy trong tình trạng mới nguyên hộp

ZIPPO 1985 – FISHMANER – SPORT SERIES 1 ZIPPO 1985 – FISHMANER – SPORT SERIES 2 ZIPPO 1985 – FISHMANER – SPORT SERIES 3 ZIPPO 1985 – FISHMANER – SPORT SERIES 3 ZIPPO 1985 – FISHMANER – SPORT SERIES 7

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP