ZIPPO 1986 – MARLBORO COWBOY LASSO

ZIPPO 1986 – MARLBORO COWBOY LASSO

3.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • CÒN ĐẸP
 • SẢN XUẤT NĂM 1986
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • EMBEM CAO BỒI CHỦ ĐỀ MARLBORO

 

Hết hàng

ZIPPO 1986 – MARLBORO COWBOY LASSO

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • CÒN ĐẸP
 • SẢN XUẤT NĂM 1986
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • EMBEM CAO BỒI CHỦ ĐỀ MARLBORO

ZIPPO 1986 - MARLBORO COWBOY LASSO

ZIPPO 1986 - MARLBORO COWBOY LASSO

ZIPPO 1986 - MARLBORO COWBOY LASSO

ZIPPO 1986 - MARLBORO COWBOY LASSO

ZIPPO 1986 - MARLBORO COWBOY LASSO

ZIPPO 1986 - MARLBORO COWBOY LASSO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP