ZIPPO 1986 – SILVER MATTE

ZIPPO 1986 – SILVER MATTE

1.400.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1986
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU XÁM BẠC
  • TRƠN 2 MẶT ĐƠN GIẢN

 

Hết hàng

ZIPPO 1986 – SILVER MATTE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1986
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU XÁM BẠC
  • TRƠN 2 MẶT ĐƠN GIẢN

ZIPPO 1986 - SILVER MATTE

ZIPPO 1986 - SILVER MATTE

ZIPPO 1986 - SILVER MATTE

ZIPPO 1986 - SILVER MATTE

ZIPPO 1986 - SILVER MATTE

ZIPPO 1986 - SILVER MATTE

ZIPPO 1986 - SILVER MATTE

ZIPPO 1986 - SILVER MATTE

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP