ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA

2.500.000

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – TRẦY XƯỚC NHẸ DO VẬN CHUYỂN
  • SẢN XUẤT NĂM 1988
  • TÁI BẢN LẠI MẪU ZIPPO NĂM 1932
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME

Hết hàng

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – TRẦY XƯỚC NHẸ DO VẬN CHUYỂN
  • SẢN XUẤT NĂM 1988
  • TÁI BẢN LẠI MẪU ZIPPO NĂM 1932
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 1 ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 2

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 3

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 4

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 5

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 6

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 7 ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 8

ZIPPO 1988 – ORIGINAL 1932 REPLICA 9

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP