Zippo 1995 – Zippo Harley Davidson Sculpture Serries

Zippo 1995 – Zippo Harley Davidson Sculpture Serries

25.000.000

  • Toàn bộ Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất năm 1995
  • Chất liệu lõi đồng mạ vàng 22k
  • Chủ đề Harley Davidson
  • Giá trị sưu tầm cao

 

 

Hết hàng

Zippo 1995 – Zippo Harley Davidson Sculpture Serries

Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 1 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 2 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 3 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 4 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 5 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 6 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 7 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 8 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 9 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 10 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 11 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 12 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 13 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 14 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 15 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 16 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 17 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 18 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 19 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 20 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 21 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 22 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 23 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries 24 Zippo 1995 - Zippo Harley Davidson Sculpture Serries

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP