ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932

ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932

2.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • THUỘC DÒNG TÁI BẢN MẪU ZIPPO 1932 – TO VÀ NẶNG HƠN SO VỚI ZIPPO BÌNH THƯỜNG , CẦM CHẮC TAY . TUY NHIÊN DÒNG NÀY ÂM THANH CÓ PHẦN HẠN CHẾ

Hết hàng

ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • THUỘC DÒNG TÁI BẢN MẪU ZIPPO 1932 – TO VÀ NẶNG HƠN SO VỚI ZIPPO BÌNH THƯỜNG , CẦM CHẮC TAY . TUY NHIÊN DÒNG NÀY ÂM THANH CÓ PHẦN HẠN CHẾ

ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932 1

ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932 2

ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932 3

ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932 4

ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932 5

ZIPPO 1997 – SECOND RELEASE – CAMEL – REPLICA 1932

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP