Zippo 2001 – Camel Casbah – The Pleaseurs Of Casbah

Zippo 2001 – Camel Casbah – The Pleaseurs Of Casbah

1.250.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Sản xuất năm 2001
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng mạ chrome
– Emblem chủ đề thuốc lá Camel

MUA NHANH

Zippo 2001 – Camel Casbah – The Pleaseurs Of Casbah
Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 1

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 2

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 3

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 13

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 12

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 11

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 10

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 9

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 8

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 7

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 6

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 5

Zippo 2001 – Camel Casbah - The Pleaseurs Of Casbah 4

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP