ZIPPO 2001 – HAND SURPRISE FULL HOUSE POKER

ZIPPO 2001 – HAND SURPRISE FULL HOUSE POKER

1.250.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 2001
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBLEM CÙ LŨ XÌ

 

Hết hàng

ZIPPO 2001 – HAND SURPRISE FULL HOUSE POKER

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 2001
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBLEM CÙ LŨ XÌ

ZIPPO 2001 – HAND SURPRISE FULL HOUSE POKER

ZIPPO 2001 – HAND SURPRISE FULL HOUSE POKER

ZIPPO 2001 – HAND SURPRISE FULL HOUSE POKER

ZIPPO 2001 – HAND SURPRISE FULL HOUSE POKER017

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP