Zippo 2001 – Wild Lighters Edition – Limited Edition /1000

Zippo 2001 – Wild Lighters Edition – Limited Edition /1000

23.500.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Gồm 6 Zippo
  • Sản xuất năm 2001
  • Chất liệu đồng mạ chrome
  • Họa tiết sơn nhiệt
  • Giới hạn 1000 bản trên toàn thế giới
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo 2001 – Wild Lighters Edition – Limited Edition /1000

Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 1 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 2 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 3 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 4 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 5 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 6 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 7 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 8 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 9 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 10 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 11 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 12 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 13 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 14 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 15 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 16 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 17 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 18 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 19 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 20 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 21 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 22 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 23 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 24 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 25 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 26 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000 27 Zippo 2001 - Wild Lighters Edition - Limited Edition /1000

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP