ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA

1.550.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2001
  • MÁY DẠNG GÕ BÚA – TRÊN NỀN SƠN TĨNH ĐIỆN – KHÁ HIẾM GẶP

Hết hàng

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2001
  • MÁY DẠNG GÕ BÚA – TRÊN NỀN SƠN TĨNH ĐIỆN – KHÁ HIẾM GẶP

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 12

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 11

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 10

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 9

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 8

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 7

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 6

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 5

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 4

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 3

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 2

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA 1

ZIPPO 2001 – XUẤT NHẬT – MATTE – GÕ BÚA />

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP