ZIPPO 2002 – LARGE FLAME

ZIPPO 2002 – LARGE FLAME

800.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 2002
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM NÊN TIẾNG KÊU CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

MUA NHANH

ZIPPO 2002 – LARGE FLAME

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 2002
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM NÊN TIẾNG KÊU CÓ PHẦN HẠN CHẾ

ZIPPO 2002 - LARGE FLAME

ZIPPO 2002 - LARGE FLAME

ZIPPO 2002 - LARGE FLAME

ZIPPO 2002 - LARGE FLAME

ZIPPO 2002 - LARGE FLAME

ZIPPO 2002 - LARGE FLAME

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP