Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP

8.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất năm 2002
  • Ruột 2000 . Hầu hết toàn bộ bản Z-Series đều sử dụng ruột 2000
  • Mộc đáy đặc biệt
  • Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
  • Giới hạn 7507 bản trên toàn thế giới
  • Dành cho thị trường Châu Á
  • Giá trị sưu tầm cao

Hết hàng

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia - Limited 2114/7507 AP 5
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP 5
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia - Limited 2114/7507 AP 6
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP 6
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia - Limited 2114/7507 AP 4
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP 4
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia - Limited 2114/7507 AP 3
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP 3
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia - Limited 2114/7507 AP 2
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP 2
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia - Limited 2114/7507 AP 1
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP 1
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia - Limited 2114/7507 AP
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Asia – Limited 2114/7507 AP

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP