Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100

12.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất năm 2002
  • Ruột 2000 . Hầu hết toàn bộ bản Z-Series đều sử dụng ruột 2000
  • Mộc đáy đặc biệt
  • Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
  • Giới hạn 100 bản trên toàn thế giới
  • Và chỉ dành cho thành viên CLB Zippo Click
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100

Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 1
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 1
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 2
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 2
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 3
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 3
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 4
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 4
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 5
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 5
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 6
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 6
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 7
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 7
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 8
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 8
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100 9
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100 9
Zippo 2002 - Zippo Z-Series Copper Project - Click Member Edition 020/100
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – Click Member Edition 020/100

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP