Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E

8.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất năm 2002
  • Ruột 2003
  • Mộc đáy đặc biệt
  • Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
  • Giới hạn 3646 bản trên toàn thế giới
  • Bản dành cho thị trường Châu Âu
  • Giá trị sưu tầm cao

Hết hàng

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 9
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 9
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 8
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 8
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 7
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 7
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 6
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 6
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 5
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 5
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 4
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 4
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 3
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 3
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 2
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 2
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E 1
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E 1
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU - Limited 1505/3646 E
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – EU – Limited 1505/3646 E

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP