phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN ĐẸP
  • SẢN XUẤT NĂM 2003
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
  • LÀ DÒNG ZIPPO ĐÃ ĐƯỢC NGƯNG SẢN XUẤT