ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27

3.200.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – LÊN MÀU THỜI GIAN
 • SẢN XUẤT NĂM 2003
 • VỎ RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT
 • ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA HÃNG THUỐC LÁ MARLBORO ĐỂ PHỤC VỤ CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – LÊN MÀU THỜI GIAN
 • SẢN XUẤT NĂM 2003
 • VỎ RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT
 • ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA HÃNG THUỐC LÁ MARLBORO ĐỂ PHỤC VỤ CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 10

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 9

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 8

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 7

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 6

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 5

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 4

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 3

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 2

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27 1

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – MARLBORO BLEND NO 27

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP