Zippo 2003 – Solid Copper – Phantasma Hand Finished

Zippo 2003 – Solid Copper – Phantasma Hand Finished

7.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất năm 2003
  • Ruột 2004
  • Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
  • Emblem toàn thân nên tiếng có phần hạn chế
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo 2003 – Solid Copper – Phantasma Hand Finished

Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 1 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 2 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 3 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 4 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 5 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 6 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 7 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 8 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 9 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished 10 Zippo 2003 - Solid Copper - Phantasma Hand Finished

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP