Zippo 2003 – Zippo Cherry Plaidness Emblem High Polish Chrome

Zippo 2003 – Zippo Cherry Plaidness Emblem High Polish Chrome

1.250.000

Hết hàng

Zippo 2003 – Zippo Cherry Plaidness Emblem High Polish Chrome

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP