ZIPPO 2005 – SEA WEAVE PEARL WHITE

ZIPPO 2005 – SEA WEAVE PEARL WHITE

1.250.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2005
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM KHẢM XÀ CỪ
  • DO EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

Hết hàng

ZIPPO 2005 – SEA WEAVE PEARL WHITE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2005
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM KHẢM XÀ CỪ
  • DO EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

6

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP