ZIPPO 2006 – COWBOY

ZIPPO 2006 – COWBOY

2.250.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
 • CÓ TRẦY XƯỚC NHẸ DO VẬN CHUYỂN
 • SẢN XUẤT NĂM 2006
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG
 • PHỦ SƠN DÀY
 • CHỦ ĐỀ CAO BỒI CƯỠI NGỰA

 

Hết hàng

ZIPPO 2006 – COWBOY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
 • CÓ TRẦY XƯỚC NHẸ DO VẬN CHUYỂN
 • SẢN XUẤT NĂM 2006
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG
 • PHỦ SƠN DÀY
 • CHỦ ĐỀ CAO BỒI CƯỠI NGỰA

ZIPPO 2006 - COWBOY

ZIPPO 2006 - COWBOY

ZIPPO 2006 - COWBOY

ZIPPO 2006 - COWBOY

ZIPPO 2006 - COWBOY

ZIPPO 2006 - COWBOY

ZIPPO 2006 - COWBOY

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP