Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles

Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Hộp trưng bày sang trọng
  • Nguyên tem
  • Sản xuất năm 2007
  • Chất liệu đồng mạ chrome
  • Bản thuộc Club Zippo Click
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles

Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 1
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 1
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 2
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 2
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 3
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 3
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 4
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 4
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 5
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 5
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 6
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 6
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 7
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 7
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 8
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 8
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 9
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 9
Zippo 2007 - Z-Series Replica 1935 - Zippo Click Collectibles 10
Zippo 2007 – Z-Series Replica 1935 – Zippo Click Collectibles 10

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP